Hjelp oss å bli bedre!

Svar på vår brukerundersøkelse

Vi vil ha dine innspill på hvordan Sammen kan bli bedre. Svar på undersøkelsen og si hva du mener om tilbudene våre.

Undersøkelsen er anonym og du kan ta den her eller via lenke du har fått på mail. Svarene vil hjelpe oss å forbedre tilbudene våre.

Takk for hjelpen <3 

Svar på undersøkelsen


MicrosoftTeams-image (72).png