Sammen Catering

Vårt sortiment finnes i katalog på bestillingssystemene til HVL for enkel og direkte bestilling. Vi anbefaler HVL-ansatte å bruke dette.

Andre kan benytte vårt bestillingsskjema og sende dette til kafe.haugesund@sammen.no.

Du finner vårt sortiment og priser her.

  • Bestillingsfrist er tre dager før leveranse. 
  • Det er viktig at du oppgir hvor mange deltakere dere skal være og om det er noen bestemte allergier eller preferanser vi skal ta hensyn til.
  • Om arrangementet foregår på kveldstid og krever bemanning fra oss ift. servering må dette meldes inn i god tid.

Om du har spørsmål om menyer, alternativer eller spesielle ønsker kan du kontakte kafeleder på mobil 477 59 622.

Kontaktinformasjon

Studentkafeen:
Kafeleder mobil: 477 59 622

Kaffebaren100:
Driftsleder mobil: 480 90 376

0617+Tapas+1.jpg