Sammen Catering

Vårt sortiment finnes i katalog på bestillingssystemene til HVL for enkel og direkte bestilling. Vi anbefaler HVL-ansatte å bruke dette.

Andre kan benytte vårt bestillingsskjema og sende dette til kafe.haugesund@sammen.no. Du finner sortiment og priser her.

Bestillingsfrist er tre dager før leveranse. Det er viktig at du oppgir hvor mange deltakere dere skal være og om det er noen bestemte allergier eller preferanser vi skal ta hensyn til. Om arrangementet foregår på kveldstid og krever bemanning fra oss ift. servering må dette meldes inn i god tid.

Om du har spørsmål om menyer, alternativer eller spesielle ønsker kan du kontakte kafeleder på mobil 477 59 622.

Kontaktinformasjon

Studentkafeen:
Kafeleder mobil: 477 59 622

Kaffebaren100:
Driftsleder mobil: 480 90 376

0617+Tapas+1.jpg