Åpningstider

Kaffebaren på Campus:  8:00 - 18:00 (mand - fred)

Studentkafeen på Campus: 08:30-16 (14) (mand-fred)

Kaffebaren 100: 08:00 - 16:30 (mand -fred), 11 - 16 lørdager