Kandidatundersøkelsen 2018

Fra studier til jobb på Vestlandet: Hvert år uteksamineres det flere tusen studenter fra utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. Kandidatundersøkelsen 2018 gir svar på hvordan de nyutdannede gjør det på arbeidsmarkedet.

Kandidatundersøkelsen gjennomføres annethvert år og retter seg mot tidligere studenter ved utdannelsesinstitusjonene i Bergen og på Vestlandet. 

VESTLANDSKANDIDATENE
Kandidatundersøkelsen 2018 finner at majoriteten av kandidatene fra utdanningsinstitusjonene på Vestlandet er veltilpassede på arbeidsmarkedet.

Situasjonen er forholdsvis lik den som var i 2016, samtidig som vi ser en marginal økning i andelen arbeidsledige. Sammenligningsgrunnlaget kompliseres imidlertid av det faktum at nye grupper med kandidater er blitt inkludert i utvalget. Det er ellers vesentlige forskjeller mellom kandidatene på Vestlandet når det gjelder tilpasning til arbeidsmarkedet, avhengig av utdanningsbakgrunn.

Kandidater med bakgrunn fra ingeniørutdanning og matematisk-naturvitenskapelige fag, som ble hardest rammet av oljeprisfallet i 2014-2016, har fortsatt en utfordrende situasjon på arbeidsmarkedet, samtidig som det er klare tegn til bedring for enkelte grupper.


På tvers av de forskjellige utdanningsløpene etterspør kandidatene i stor grad mer praksis i utdanningen sin. Analyser indikerer også at arbeidslivspraksis er den aktiviteten utenom studiet som i størst grad øker sjansene for relevant arbeid etter endt utdanning.

Les mer resultatene fra undersøkelsen for 2018 her:
Kandidatundersøkelsen 2018