Willy Frivillig Festmiddag 2022/2023

Kl. 19:00, 16. mars 2023
Studentkafeen på campus

Den årlige Willy Frivillig festmiddagen er for inviterte styremedlemmer fra studentforeningene på campus.

Sammen heier på alle studentforeninger og enkeltstudenter som tar på seg verv og jobber frivillig for at alle studenter skal få en god studietid i Haugesund! 

Disse bidrar til å skape tilhørighet, trivsel og gode relasjoner. Denne kvelden vil vi derfor hylle innsatsen de legger ned med en god festmiddag. Og så skal vi selvsagt dele ut pris! 

Willy Frivillig-prisen går til en studentforening eller en enkeltstudent med verv som har gjort en utmerket innsats innen sosiale, kulturelle eller faglig orienterte studentaktiviteter. 

Formålet med prisen er å oppmuntre flere studenter til å engasjere seg, synliggjøre foreningenes innsats og sette fokus på viktigheten av kvalitet i foreningenes drift.

Både studenter og ansatte kan nominere kandidater her. Frist: 28. februar.red.pngStudentidrettslaget, HSI, ble kåret til årets Willy Frivillig for skoleåret 2021/2022.