Studenttorg 20. september

Kl. 14:00, 20. september 2023
Vrimlearealet

Onsdag 20. september blir det studenttorg 14:00 - 15:00 i vrimleareal 1.etasje inne på campus. Her er det mulighet for å bli kjent med studentforeningene og melde seg inn!

Det blir snacks, konkurranser og premier. 
FORENINGSLUNSJ (1).png