Gi litt mer faen, du er god nok!

Det er ikke jakten på det perfekte som er viktig for å ha det bra

Studentene har aldri stilt høyere krav til seg selv enn i dag. Hverdagen handler for mange om en uoppnåelig jakt på perfekte karakterer, perfekt utseende og perfekt fasade. Svar fra over 50 000 studenter i Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse fra 2018, viser at drømmen om disse idealene har en rekke negative konsekvenser. Flere studenter enn noen gang sliter med psykiske symptomplager, og aldri før har så mange følt seg ensomme.

- Dagens unge studenter har skyhøye forventninger til seg selv. Klarer man å senke kravene bare litt til perfeksjon i alle situasjoner, tror jeg det vil virke befriende for mange. Det er helt selvsagt at man ikke kan mestre alt like godt. «Du er god nok som du er», er budskapet vi sender til de nye studentene i år, sier leder Rønnaug Tveit i Sammen Råd & Karriere.

 Sammen skal være stemmen som senker forventningspresset, og i semesterstarten gir klar beskjed om at det ikke er jakten på det perfekte som er viktig for å ha det bra. Vi oppfordrer studentene til å gi litt mer faen i karakterpress, sommerkroppen, det gylne snitt på Instagram og alle andre rammer det forventes å passe inn i. Våre studenter er mer enn gode nok som de er!