Helse

Sammen har flere helsetilbud som er gratis for deg som er student og betaler semesteravgift til HVL.

Vi tilbyr psykologtimer, helsestasjon på campus, studentrådgivningstjeneste og refusjon for utgifter til tannlege og psykolog*