Skademelding

Opplever du feil eller mangler med boligen din må du sende inn en skademelding til vaktmester gjennom boligportalen.

Hvis noe er ødelagt eller ikke fungerer som det skal i boligen du leier må du sende inn en skademelding via henvendelser i Min side på boligportalen. Da vil meldingen gå direkte til vaktmester ved bygget du bor i. Det samme vil gjelde om du lurer på noe eller vil melde fra om renhold av boligen eller felles arealer. 

Ved kriser gjelder nasjonale nødnumre:

Brann: 110

Politi: 112

Lege: 113