Økonomi

Her finner du nyttig informasjon om økonomi knyttet til leiefoholdet
Innbetaling av depositum
Depositum må betales innen akseptfristen du har for å signere kontrakten. Denne fristen finner du på kontrakten din og den vil ligge på Min side.

Husleie
Faktura for husleie er tilgjengelig på Min Side den 1. virkedagen i hver måned. Betalingsfrist er normalt den 15. samme måned. 

E-faktura
Vi kan dessverre ikke tilby e-faktura for husleie enda. Vi jobber med en løsning og vil informere så snart dette er på plass.

Retur av depositum
Depositumet blir tilbakebetalt 4-6 uker etter kontraktslutt. Det forutsetter at utvask av rommet ditt er godkjent og at alle husleier er betalt. Husk å sjekke at bankinformasjon er oppdatert på Min Side, slik at vi vet hvor beløpet skal. 

Lindorff
Lindorff er vårt inkassobyrå som tar seg av alle purringer på husleien. Dersom du har mottatt faktura fra dem , må du kontakte Lindorff direkte ved spørsmål, da saken din er overlatt til dem. 

Strøm
De fleste leietakere vil få strømpris på egen linje på sin husleiefaktura, slik at man kan se hvor mye som er beregnet til strøm. Dette beløpet kan bli regulert i løpet av leieperioden. 

Enkelte av leilighetene våre på Vardatun I har egen strømmåler og da må leietaker opprette privat strømabonnement med en strømleverandør.  

Har du spørsmål knyttet til økonomi kan du sende en henvendelse gjennom Min Side.