Kontakt Bolig

Hvem av oss vil du snakke med:

Boligsjef: Birgitte Lilleskog, mobil 92694114

Boligkonsulent: Stian Vestbø, mobil: 99292829

Vaktmester på Vardatun: Helge Simonsen, mobil 90105253

Renholder Vardatun: Lisbeth Eike, Lisbeth.eike@sammen.no

Bolig-og kaffemedarbeider i Sørhauggt.: Merete Kallevik, mobil: 48090376

Er du allerede leietaker hos oss skal henvendelser om kontrakt, skademeldinger, økonomi og lignende skje gjennom boligportalen vår.