Låst ute fra boligen din?

Securitas hjelper når vårt kontor er stengt ettermiddager, kveld eller helligdager.

Du kan ringe deres vakttelefon på nr: 22 57 73 20

  • Det koster kr 625,- pr uttrykning
  • Du må kunne vise legitimasjon 

Hverdager mellom kl. 08 - 15:30 hjelper vi deg gjerne uten kostnad. Da kan du nå oss på tlf. 917 10 255 eller vårt personal på området der du bor. 

Husk at brikken blir sperret etter 3 feiltastinger av koden. 

Hvis det er feil på brikken eller systemet som gjør at du ikke får tilgang må du informere oss om dette så snart som mulig. 

For leietakere i Sørhauggata 100:
Nøkkelbrikken din må oppdateres med jevne mellomrom for at den skal fungere på alle dører. Den vil vise rød prikk når den ikke klarer å oppdatere seg. Du kan likevel taste koden og få åpnet døren. Hvis du opplever at brikken virker på hoveddøren, men ikke på boligdøren din er det som regel en oppdatering som må til.
Du oppdaterer brikken ved å holde den foran kortleseren  i 5-10 sekunder (rundt 5-tallet), til den er ferdig å blinke før du taster koden.