Bomiljøkoordinatorer

I alle studentboligene har vi ansatt studentassistenter. Dette er personer som er leietakere hos oss og har et ekstra ansvar for beboernes trivsel.

Se oppslagstavlen på din studentbolig for å finne ut hvem som er bomiljøkoordinator der du bor. Personen kan blant annet kontaktes ved fellesarrangement på boligene, dersom man skulle ha praktiske spørsmål eller oppdage kritikkverdige forhold. Dersom de sistnevnte skulle oppstå, ta også gjerne kontakt med vår bolig administrasjon.