Din nye postadresse

Når du flytter kan du endre postadresse hos posten.no, og som beboer hos oss får du postkasse, slik at du trygt kan motta posten din. Det kan også være aktuelt for deg å bytte den folkeregistrerte adressen din. Denne trenger ikke være den samme som postadressen.

Du finner din nye folkeregistrerte adresse og postadresse i disse skjemaene:

Dersom du ønsker å sende flyttemelding til ulike mottakere kan du sjekke ut postens flyttehjelp. Gjennom flyttemelding hos posten kan du også lage et gratis postkasseskilt som du får tilsendt i posten.