Bytte

Vi ønsker at alle skal trives godt der de bor og så lenge vi har ledig vil det være mulig å søke om bytte av bolig.

Du kan da legge inn en søknad i boligportalen vår og forklare hvilken bolig eller område du vil bytte til. Det vil være et gebyr ved innvilgelse av byttesøknad.