Barnehage

Tlf:  45 51 34 10
vardafjell.barnehage@sammen.no
Adresse: Spannavegen 28, 5531 Haugesund
Åpningstider: 06.45 - 16.30 

Vardafjell barnehage ligger i gangavstand til studentboligene på Vardatun og høyskolebygget i Haugesund sentrum. Vi har løpende opptak gjennom året, og både studenter og andre er velkommen til å søke om plass hos oss.

Hvorfor velge oss?

Studentrettede tiltak


Vi har eksamensgaranti og
sørger for barnepass om barnet ditt blir sykt, slik at du kan ta eksamen. I tillegg har vi fleksible åpningstider.

Kompetente ansatte


Vi har høy pedagogisk kvalitet og engasjerte ansatte. Vi har Marte Meo-terapeuter i vår barnehage, som veileder personalet til å styrke samspillet med barna. 

Høy brukertilfredshet 


Vi har høy brukertilfredshet. Sammen Barnehager scorer i toppsjiktet hvert år og vi jobber aktivt med funnene i brukerundersøkelsen for å utvikle kvaliteten i våre barnehager.