Leiing i studentorganisasjonar

Kurset er for deg som vil bli ein meir trygg og bevisst leiar. Kurset vert gjennomført digitalt.

Kurset er for deg som leiar andre i ein studentorganisasjon. Kurset passer både for deg som leiar ei undergruppe, og for deg som leier ein heil organisasjon - stor eller liten.

 

Du lærer...

  • om dine eigne styrker og svakheiter som leiar
  • korleis du kan motivere deg sjølv
  • kva du kan gjere for å motivere dei du leiar
  • kommunikasjonsverktøy som gjer det lettare å samarbeide

 

Tid og stad:

  • Digitalt kurs:  Torsdag 14. januar + 21. januar, Zoom, kl. 10:00-14:00

 

Forpliktende påmelding: Når du melder deg på kurset, forpliktar du deg til å delta. Kurset er gratis, men ved manglande oppmøte følgjer det eit gebyr på kr. 300. Hugs derfor å melde deg av i god tid dersom du ikkje kan komme.