Krasjkurs i økonomi for mindre studentorganisasjonar

Kl. 16:45, 2. februar 2022
Zoom (Digitalt)
Dette kurset er for alle nybegynnarar med økonomi- eller rekneskapsansvar i ein studentorganisasjon. Kurset passar også for leiarar eller styremedlemmar som ønskjer meir innsikt i økonomien i eigen organisasjon.

Her får du eit krasjkurs i korleis å ha kontroll på økonomien til organisasjonen, både for dagleg drift og for rapportering, eksempelvis i samband med søknadar til Velferdstinget, Kulturstyret og andre.

Du lærer...

  • Økonomiske rutiner 
  • Oppsett av rekneskap
  • Oppsett av budsjett 

Har du behov for kursing i meir avansert rekneskapsføring, kan du også melde deg på kurset "Økonomi- og rekneskapskurs for studentorganisasjonar".

Kursholder: Økonomiformidlingen

Tid og sted:

Onsdag  2. februar kl. 16:45 - 19.00 
Sted: Zoom (Digitalt)

 

Forpliktande påmelding: 
Når du melder deg på kurset, forplikter du deg til å delta. Hugs å melde deg av i god tid dersom du likevel ikkje har anledning.