Økonomi- og rekneskapskurs for studentorganisasjonar

Kl. 16:45, 3. februar 2022
Zoom (Digitalt)
Lær deg det grunnleggande innan økonomi for studentorganisasjonar

Kurset er for deg med økonomi- eller rekneskapsansvar i ein studentorganisasjon, og som treng kursing i meir avansert rekneskapsføring enn det som vert presentert i "Krasjkurs i økonomi". Kurset passer også for leiarar eller styremedlemmar som ønskjer meir innsikt i økonomien i eigen organisasjon.

 

Du lærer...

  • kva er rekneskap, kontoplan, debet og kredit
  • oppbygging av rekneskap
  • budsjett, resultatrekneskap, kontering og bilagsføring
  • balanserekneskap

Kursholder: Økonomiformidlingen

Tid og stad:

Torsdag 3. februar kl. 16:45 - 19.00
Sted: Zoom (Digitalt)

Forpliktende påmelding: 
Når du melder deg på kurset, pliktar du deg å delta. Hugs å melde deg av i god tid dersom du likevel ikkje har anledning.