Effektive digitale møter

Lær å halde gode møter på digitale plattformar. Kurset vert gjennomført digitalt.

Kurset er for deg som planlegg og leiar små eller store møter. Me tilpassar kurset etter det du har behov for - enten du er med i ein liten, mellomstor eller stor organisasjon. 

Du lærer...

  • Om fordelar og utfordringar ved digitale møte
  • Kva me kan gjere for å utnytte fordelane og meistre utfordringane
  • Teknikkar for involvering på digitale møte
  • Å halde møte som gjev energi framfor å ta energi

Tid og stad

Tirsdag 23. februar kl. 10:00-14:00

Kurset haldast på Zoom. Som påmeldt deltakar vil du få tilsendt lenke i forkant.

 

Forpliktande påmelding: når du melder deg på kurset forpliktar du deg til å delta. Hugs å melde deg av i god tid dersom du likevel ikkje har anledning.