Digitale arrangement - kva og korleis?

For deg som har lyst til å gjere ein forskjell no i koronatida, men ikke helt veit korleis. Kurset vert gjennomført digitalt.

Kurset er retta mot organisasjonar som ønsker å bidra til ein enklare og meir meiningsfull studiekvardag no i korona-tida, og ønsker tips og innspel til korleis dei kan gjere det på digitale flater

 

Innhald 

 • Korleis bruke Zoom til digitale arrangement
  • Korleis opprette møte
  • Korleis invitere
  • Kva funksjonar finnast
   (chat, poll, share screen, breakout rooms osv.)
 • Tips til kva aktivitetar du kan invitere til 
 • Suksesskriterium og fallgruver
 • Erfaringsutveksling med andre deltakarar frå andre organisasjonar

Tid og stad

Torsdag 4. mars kl. 12:00-13:30

Kurset er på Zoom. Du vil få tilsendt lenke i forkant. 

 

Forpliktande påmelding: når du melder deg på kurset forpliktar du deg til å delta. Hugs å melde deg av i god tid dersom du likevel ikkje har anledning.