Grunnleggjande rekneskapsføring

Lær deg det grunnleggjande innen økonomi og rekneskapsføring. Kurset vert gjennomført digitalt.

Kurset er for deg med økonomi- eller rekneskapsansvar i ein studentorganisasjon, og som har behov for kursing i meir avansert rekneskapsføring enn det som presenterast i "Krasjkurs i økonomi". Kurset passer også for leiarar eller styremedlemmar som ynskjer meir innsikt i økonomien i eigen organisasjon.

 

Du lærer...

  • kva er rekneskap, kontoplan, debet og kredit
  • oppbygging av rekneskap
  • budsjett, resultatregneskap, kontering og bilagsføring
  • balanserekneskap

 

Tid og stad:

Torsdag 11. februar kl. 16.30 -18.30. 

Kurset haldast på Zoom, lenke sendast ut til påmeldte i forkant.

 

Forpliktande påmelding: Når du melder deg på kurset, forpliktar du deg til å delta. Hugs å melde deg av i god tid dersom du likevel ikkje har anledning.