Saman si pratelinje

I Saman har vi oppretta ei pratelinje du kan ringe for å snakke om kva som helst. Du treff oss på tlf: 908 49 989.

Har du lyst til å slå av ein prat?
Det blir lange dagar no, og folk er litt oppteke med sitt. 
I Saman har vi oppretta ein pratetelefon du kan ringe for å snakke om kva som helst. Er du mykje inne for tida kan det vere godt å få lufte tankane sine.

Vi held pratelinja open kvar dag kl. 9.00 - 18.00.
Du treff oss på telefonnummer: 908 49 989


Spørsmål om Saman sine tilbod?
Har du spørsmål om Saman sine tilbod finn du kontaktinformasjon her.

Vil du snakke med en rådgjevar?
Studentrådgjevar er framleis tilgjengeleg for samtalar over video, telefon og ein til ein på kontor etter avtale. Finn kontaktinformasjon her.