Personvern for Saman

Oppdatert 13.03.2019

Hvem er behandlingsansvarlig
Denne personvernerklæringen gjelder når Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet behandler personopplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger fra deg. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og medlemshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Sammen er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Hva er formålet
Formålet med informasjon vi samler inn er å kunne gi studenter og andre kundene så gode tjenester som mulig. Ved å samle inn data om deg holder vi oversikt over hvilke medlemskap, leieforhold og avtaler du har med oss.

Hva er det rettslige grunnlaget
Sammen er forpliktet til å følge gjeldende regler om personvern jf. norske lover. Disse gir deg rett til å:

 • Trekke og endre dine samtykker
 • Få personopplysninger slettet
 • Får uriktige personopplysninger slettet
 • Få innsyn i personopplysninger som er lagret.
 • Kreve at opplysninger Sammen har om deg overføres til en tredjepart som du bestemmer.
 • Klage til Datatilsynet dersom du mener Sammen ikke håndterer dine personalopplysninger på lovlig måte.

Hvilke personopplysninger behandles 
For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, samler vi inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg.

 1. Nettside: På nettsiden vår har vi informasjonskapsler (cookies) for å kjenne deg igjen, blant annet slik at når du har besøkt nettstedet vårt en gang, så skal du slippe å velge studiested hver gang du bruker nettsiden. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som sammen.no. Når du bruker våre tjenester, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. På nettstedet sammen.no logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende ved bruk av Google Analytics. Google Analytics hjelper oss bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, for statistikk, for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden, og for at vi kan tilpasse sidene optimalt til deg som bruker.

 

 1. Chat: For å kunne hjelpe kunden best mulig tilbyr vi chat via Messenger, både på Facebook-sidene våre og via et script på nettsiden. På Messenger chaten må du være logget inn via din Messenger/Facebook konto. Chat-dialogen med oss vil bli lagret på Messenger, og vil være mulig å søke opp både for og kunden. All chat-dialog vil bli slettet av oss en gang i året.

 

 1. Nyhetsbrev: Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra ulike tjenester og informasjon for alle som ønsker å motta slik informasjon. For at vi skal sende e-post til riktig person, må vi registrere e-postadresse. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss.

Hvor hentes opplysningene fra
Har du et kundeforhold til Sammen utover å betale semesteravgift, oppsummerer vi under hvilke persondata vi samler inn, behandler og lagrer av de avtaler/kontrakter du har inngått.

 • Leietakere i studentbolig: Gjennom å undertegne husleiekontrakt gir du Sammen rett til å behandle og lagre persondata.
 • Medlem hos Sammen Trening: Gjennom å undertegne treningsavtale gir du Sammen rett til å behandle og lagre persondata.
 • Brukere av Sammens helsetjenester og helsefond: De tjenestene som faller innunder helselovgivningen (pasientjournalloven) behandles i henhold til denne lovgivningen, og holdes adskilt fra Sammens øvrige data. Brukere av rådgivningstjenester og kurs, gir gjennom avtale/kurspåmelding samtykke i at Sammen samler inn persondata.
 • Brukere av Sammens barnehager: Opptak skjer gjennom kommunenes barnehagesystemer, og følger kommunens retningslinjer.

Sammen vil av og til sende ut spørreundersøkelser til kunder som har registrert sin e-postadresse hos oss, med det formål å få tilbakemelding på våre tjenester.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene 
Der du har et kundeforhold til Sammen, utover å betale semesteravgift, krever vi at du oppgir personopplysninger. Det gjelder kundeforhold som for eksempel leie av studentbolig og søknad om støtte fra helsefond. Der du må oppgi personopplysninger til oss, vil vi informere om dette spesifikt idet du inngår et kundeforhold eller søker om økonomisk støtte.

Utleveres opplysningene til tredjeparter 
Sammen benytter seg av underleverandører for å levere, utvikle og forbedre tjenestene våre. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personalopplysninger for andre formål. Underleverandørene blir da databehandlere og Sammen forblir behandlingsansvarlige. Sammen inngår databehandleravtaler med alle databehandlere som mottar, behandler og lagrer personopplysninger fra Sammen. Eksempler på databehandlere er Exeline som drifter vårt treningssystem og Uni som drifter vårt boligsystem.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene
Når du avslutter kundeforholdet ditt og ikke lenger benytter deg av et eller flere av Sammen sine tjenestetilbud, oppbevarer vi persondata i en begrenset periode etter at kundeforholdet er over. Deretter slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som bokføringsloven og eventuell særlovgivning (pasientjournalloven) krever lagret.

Hvilke rettigheter har den registrerte
Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan kontakte oss om du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret.

Hvordan sikres opplysningene
Vi benytter IT-verktøy og metoder for å holde informasjonen din sikker når den overføres fra deg gjennom internett til våre servere.

All informasjon og alle filer lastet opp til Sammen-tjenestene blir kryptert ved opplasting til våre dataservere i Bergen. Konto- og bankopplysningene dine blir også kryptert før det lagres i våre databaser.

Kontaktinformasjon
Om du har spørsmål om personvernerklæringen eller annet kan du gjerne ta kontakt med oss.

Vår kontaktinformasjon er
Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet, Parkveien 1, 5007 Bergen
Telefon: 55 54 50 00

E-post: Har du spørsmål om personopplysninger, kan du sende e-post til informasjon@sammen.no og merke den med "Personopplysninger".
Web: www.sammen.no

 

Sammen selskapslokale er en underavdeling av Sammen Mat & Drikke
På deres nettside samler vi inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Vi bruker følgende verktøy.

- Facebook Pixel
- Hubspot (CRM)
- Hotjar

Bruk av Facebook pixel: sporing på Facebook, Instagram, Messenger Instant Articles og Audience Network.

Facebook står som eier av Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene.

En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene (cookies) som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil.

Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov.

Informasjon samlet inn via Facebook pixel, lagres fra 90 dager til 2 år. Informasjonen lagres på servere hos Facebook i USA.

Hotjar
Vi bruker analyseverktøyet Hotjar for å analysere brukeratferd på nettsidene. Verktøyet brukes for å gjøre nettstedet mer brukervennlig. Informasjon som samles er bevegelser, klikk og generell atferd på nettstedet.  Informasjonen samles på bakgrunn av din IP-adresse, men denne blir anonymisert og informasjon vises kun på et aggregert nivå. Data lagres i maksimalt 365 dager.

HubSpot Inc. 
Vi bruker HubSpot til webstatistikk og profilering, blant annet for å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med analyse, markedsføring og salg. Når du besøker våre nettsider, vil informasjonskapsler spore deg anonymt frem til du avgir kontaktinformasjonen i et av våre skjemaer og gir oss ditt samtykke til indirekte/direkte markedsføring fra oss. Samtykket innebærer at informasjon du avgir kan sammenkobles med informasjonen som tidligere har vært anonymisert om din bruk av våre nettsider.