Sammen sitt styre

Styret vårt består av representanter fra skolene, våre ansatte og studenter. Styreleder er en student!
Styret har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer er oppnevnt av  de største utdanningsinstitusjonene, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Sammen er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier. 

Studentene i styret velges av Velferdstinget som er sammensatt av representanter for studentene ved de utdanningsinstitusjonene som er medlemmer i Sammen. Styreleder er alltid en student.

Styret beslutter blant annet Sammen sin interne organisering, samt organisasjonens strategiske prioriteringer, budsjett og investeringer. Og styret har det overordnede ansvaret for studentsamskipnaden.

Les mer om Sammens styresaker her

bilde av styret.JPG

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2018:
 

Magnus Brekke Nygaard (styreleder)                          UiB     

Vilde Glosemeyer Havrevold (nestleder)                     UiB     

Jens Aarre Seip                                                                  NHH   

Karoline Kongshaug                                                        NHH   

Øyvind Hatland                                                                 HVL    

Heidi Berg                                                                          ansatt             

Ina Berg-Vonli                                                                   ansatt

Gunn Berit Uglum                                                           ansatt                         

Dag Rune Olsen, rektor                                                  UiB                                                     
Berit Rokne, rektor                                                           HVL                                                        

 

Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:
Gunnar E. Christensen, prorektor                                         

Kontaktinformasjon:
Styreleder Magnus Brekke Nygaard: e-post: magnus.nygaard@sammen.no
Telefon: 984 14 983