Les meir om Studentsamskipnaden på Vestlandet - Saman

Vi er ein samskipnad som jobber for at studentar på Vestlandet skal få ei flott studietid

I Sogn og Fjordane skriv vi nynorsk, og nyttar difor nynorsk versjon av Sammen: Saman. Saman er en samskipnad for studentar som betalar semesteravgift til ein av lærestadane knytt til samskipnaden. I Sogn og Fjordane er dette Høgskulen på Vestlandet.

Når du har betalt semesteravgiften får du tilgang til Saman sine velferdstilbod. Vi driv barnehage, helsetenester, bustader, kafear, studentkroer med meir. Nokre av tenestene våre er gratis for deg som student, og prisane forøvrig skal vere konkurransedyktige og rimelegast mogleg for studentar. Alt vårt overskot går tilbake til studentane, i styret vårt har studentane fleirtal og styreleiaren er og ein student. Les meir om Saman sitt styre her.

Saman med utdanningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter i Bergen. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Bergen til en attraktiv studieby.

Studentsamskipnaden på Vestlandet ble en realitet 01.01.2017 etter en fusjonsprosess mellom Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Stord Haugesund (SSH) og Sogn og Fjordane (SISOF). Det nye merkenavnet Sammen ble lansert i august 2017.