Opningstider og status på våre tilbod

Her finn du løpande informasjon om våre tilbod. Dersom du har spørsmål og du ikkje finn svar på nettsida vår, kan du sende ein e-post til post.sfj@sammen.no eller ring 55 96 88 33 i vår opningstid. 

Saman Bustad

Vår bustadadministrasjon ligg i Sogndal og har ope 

måndag til fredag, 08:00 - 15:00.

Du kan kontakte oss på telefon 55 96 88 33 eller e-post post.sfj@sammen.no

Hugs at dersom du er i karantene eller har symptom, så må du holde deg heime. 

Dersom du skal hente eller levere nøklar, avtale vaskesjekk og andre saker må du avtale dette i god tid på førehand med vaktmeistar Kåre Rune på e-post kare.gjelsvik@sammen.no eller tlf. 975 98 902 innanfor vår opningstid. 

Drift går som normalt ellers, og både reinhaldarar og vaktmeistrar har gode rutiner mtp smittevern. 

Dersom du er i eller blir bedt om å sitte i karantene eller isolasjon på ein av våre bustadar er det viktig at du gir beskjed til oss via dette skjemaet.

Her kan du lese meir om karantene på våre bustadar.

Er du i tvil om du bør testast eller har spørsmål knytta til korona: ta kontakt med den kommunale helsetenesta. 

Saman Mat og Drikke

Saman Kafè Førde er diverre stengt måndag 21.februar 

Opningstid elles er mån-fre: 09:00-15:30

Saman Råd og Helse

Studentrådgjevar og psykolog er tilgjengeleg. Her finn du kontaktinformasjon.

Dersom du har symptom eller har vore i nærkontakt til nokon som kan vere smitta av Covid-19 skal du ikkje møte opp hjå rådgjevar eller psykolog. Du vil framleis kunne gjennomføre samtalen, men må då avtala å ta den digitalt.

Helsestasjon for unge vaksne er open som vanleg, men ein må avtala tid på førehand for å unngå kø og samling av for mykje folk på venterommet.
Meir informasjon om dette finn du her.

Studenttelefonen

Studenttelefonen er eit gratis og anonymt lågterskelstilbod for alle studentar og elevar som treng nokon å snakke med. Dei har god kjennskap til studentlivet, og dei har teieplikt.

Telefon og chat er open alle dagar frå kl. 17:00–07:00 (også i helgar og høgtider).

Telefonnummer: 116 123 og tast 3
Telefonnummer frå utlandet: +47 911 16 123 (teleoperatøren sine prisar gjeld)
Du kan også chatte med Studenttelefonen.

Studenttelefonen er eit samarbeidsprosjekt med Mental Helse Hjelpetelefonen og helsepersonell ved SiA, SSN og KoRus Sør.

Meir informasjon om studenttelefonen finn du her.