Opningstider i sommar

Fleire av våre avdelingar tek sommarferie i juni/juli, og opnar att i august. Her finn du ei oversikt over opningstidene til våre avdelingar i Førde.

Administrasjon/ Bustadkontor

Kontoret vil vere fysisk stengt 10.-23.juli (veke 28 og 29), men vi vil vera tilgjengeleg på telefon og e-post frå 17.juli.

Om du skal flytte ut og ønskjer å levere inn nøklane dine kan du nytta nøkkelkonvolutt og vår Saman-postkasse v/vaskeriet der du bur. Har du allereie avtale om utsjekk med husøkonom/vaktmeister kan du levere nøklane dine etter sjekken.
Det vil ikkje føregå tildeling av bustadar i perioden 10.-17.juli.

Råd & Helse

Studentrådgjevar Margit er ikkje tilgjengeleg i perioden 23. juni - 06. august. 

Psykolog er tilgjengeleg att frå 1.august dersom ein ikkje har særskild avtale om noko anna.

Kafé Campus

Frå 15.juni er det redusert opningstid, kl.10:00-15:00.
Siste dag med servering er onsdag 21.juni.

Vi opnar opp att 14. august.

Drift/Reinhald

Det vil vere mindre kapasitet i juli månad.

Legg inn ein henvendelse som vanleg viss noko skulle oppstå.