Opningstider i jula

Dei fleste av våre avdelingar tek juleferie frå og med 22. desember og opnar att 3. januar. Det same gjeld vårt bustadkontor og administrasjon.

Administrasjon/ Bustadkontor/ Råd & Helse

Stengt 22.12 tom 02.01.

Om du skal flytte ut og ønskjer å levere inn nøklane dine kan du nytta nøkkelkonvolutt og vår Saman-postkasse. Har du allereie avtale om utsjekk med vaktmeister kan du levere nøklane dine etter sjekken.

Skal du flytte inn kan nøklane hentas frå 3.januar kl 12:00 etter avtale.

Kafé Campus

Siste dag med servering er fredag 17.12.
Vi håper å få opne opp att 3.januar som normalt, men det kan bli reduserte opningstider.

Bokhandel

Vår bokhandel sender bestillingar til og med 21.12.
Send bestillinga til fjordbok@sammen.no

Drift/Reinhald

Det vil ikkje vere vaktmeister tilgjengeleg i perioden 23.12 - 04.01. 

Legg inn ein henvendelse som vanleg viss noko skulle oppstå.