Opningstider i påska

Ei oversikt over kvar og når du kan nå oss i løpet av påska.

Adminstrasjon og bustad

Administrasjon og bustadkontor er stengt frå og med laurdag 27. mars til og med måndag 5. april.
Henvendelsar via Min side sjekkast med jamne mellomrom. 

Vaktmeistarar og reinhald

Ved feil og manglar legg inn ein Henvendelse på bo.sammen.no som normalt, så vil det bli tatt tak i etter påske.
Ved akutte tilfeller ring driftsleiar Tor tlf: 900 60 252.

Kafè Campus

Er stengt frå laurdag 27. mars til og med måndag 5. april. 

Rådgjevarar

Rådgjevar er tilgjengeleg for samtalar veka etter påske. Ta kontakt pr. epost eller tlf. Her finn du kontaktinformasjonen.

Dersom det hastar:
Ring legevakt på tlf.: 116 117  

Studenttelefonen held ope alle dager 

Uansett kva du tenker på kan du snakke med Studenttelefonen. Dei har god kjennskap til studentlivet, og har teieplikt. Dei er tilgjengeleg via både telefon og chat.  Les meir her.