Opningstider i påska

Dei fleste av våre avdelingar har stengd i påska. Her finn du ei oversikt.

Adminstrasjon og bustad

Administrasjon og bustadkontor er stengt frå og med laurdag 1.april til og med måndag 10. april.
Henvendelsar via Min side på bo.sammen.no sjekkast med jamne mellomrom. 

Vaktmeistarar og reinhald

Ved feil og manglar legg inn ein Henvendelse på bo.sammen.no som normalt, så vil det bli tatt tak i etter påske.

Kafè Campus

Er stengt frå laurdag 1.april til og med måndag 10. april.