JOBBSØKAR – digitalt kurs

Eit kurs i fire uavhengige modular som dekker jobbsøkarprosessen frå A – Å

Søker du deltidsjobb, eller din første jobb som ferdig utdanna?

Å søke jobb er å formidle kompetansen din, og synliggjere den for potensielle arbeidsgjevarar. I ein usikker tid der vi veit lite om utviklinga i arbeidsmarknaden, er det spesielt viktig å skrive gode jobbsøknadar og finne dei relevante jobbane.

 • Kurset består av 4 uavhengige modular á 45 minuttar
 • Meld deg på så mange du ønskjer
 • Til saman dekker modulene heile jobbsøkarprosessen

Modul 1: «Kva kan eg»

 • Vi set lupa på deg: kva kan du?
 • Korleis formidle kompetansen din skriftleg og munnleg
 • Praktiske øvingar og samarbeid i grupper

Modul 2: CV

 • Oversiktleg formidling av erfaring og kompetanse
 • Praktisk gjennomgang av gode måtar å setje opp ein CV

Modul 3: Søknad

 • Korleis svare på ei stillingsannonse
 • Språk og formuleringar
 • Andre tips til knallgode søknadar

Modul 4: Kvar finnes jobbane?

 • Orientering i arbeidsmarknadent i ei tid prega av uvisse og endring
 • Kvar finnes dei relevante jobbane?
 • Kvar jobber folk med same bakgrunn som deg?

 

Kurshaldarar: Synnøve Fluge og Ingvill Skjold-Thorkildsen, karrierevegleiarar ved Sammen Karriere

Datoar:

Modul 1: Torsdag 7.5.

Modul 2: Torsdag 14.5.

Modul 3: Onsdag 20.5. (OBS ukedag)

Modul 4: Torsdag 28.5.

Tid: 13.00-13.45

Stad: Kursa føregår på Zoom

Alle kursa er opne for påmelding

Zoom-lenke blir sendt på e-post same dag som kurset blir holdt.