Studiemestring

Kickstart semesteret med gode studievaner

Å få kontroll over studia handlar ikkje berre om å lese, men også om planlegging, motivasjon, sjølvdisiplin, notatteknikkar, øving og fritid. 

Det finnast mange måtar å lære på. Ved å bli bevisst ulike studieteknikkar, kan du velje dei verktøya som passar best for deg.

Me går igjennom

  • arbeidssituasjonen
  • konsentrasjon
  • motivasjon
  • notat- og leseteknikk
  • vanlege tidstjuvar
  • eksamensførebuingar

Dette kurset gjev deg det du treng for å meistre jobben som student, og reiskapa du treng til å førebu deg på eksamen.

Korleis notere for å lære best? Dette arket hjelp deg å strukturere notatane dine og vil bli tatt opp på kurset.

Kursholdar: Berit Chr. Nestås
Varigheit: 2 timer
Kurset er gratis for studentar som betalar semesteravgift. Ikkje meldt forfall vil belastast med 300 kr.

Sammen Psykisk Helse_web - Copyright Cecilie Bannow-4183.jpg