Studiemeistring - digitalt kurs

Kl. 04:15, 1. september 2022
Kickstart semesteret med gode studievaner

Å få kontroll over studia handlar ikkje berre om å lese, men også om planlegging, motivasjon, sjølvdisiplin, notatteknikkar, øving og fritid.

Det finnast mange måtar å lære på. Ved å bli bevisst ulike studieteknikkar, kan du velje dei verktøya som passar best for deg.

Me går igjennom

arbeidssituasjonen
konsentrasjon
motivasjon
notat- og leseteknikk
vanlege tidstjuvar
eksamensførebuingar
Dette kurset gjev deg det du treng for å meistre jobben som student, og reiskapa du treng til å førebu deg på eksamen.

Korleis notere for å lære best? Dette arket hjelp deg å strukturere notatane dine og vil bli tatt opp på kurset.


Kurset er gratis for studentar som betalar semesteravgift.
Ikkje meldt forfall vil belastast med 300 kr.