Visste du at stress ikkje treng å vere så ferleg?Dette kurset vil gi deg praktiske løysingar på kolreis du betre kan handtere stress.

Stress er ikkje naudvendigvis så farleg! Det kjem an på korleis me tenker om det, og korleis me forstår våre eigne stressreaksjonar.

Kurset er bygd opp rundt praktiske øvingar:

teknikkar for avspenning og oppmerksomheit
kartlegging av kva som skapar stress og korleis handtere det
korleis bruke stresset som ein ressurs

Kurset er gratis for studentar som betalar semesteravgift.
Ikkje meldt forfall vil belastast med kr 300.