Stressmeistring - digitalt kurs

Visste du at stress ikkje treng å vere så farleg?

Stress er ikkje naudvendigvis så farleg! Det kjem an på korleis me tenker om det, og korleis me forstår våre eigne stressreaksjonar.

Kurset er bygd opp rundt praktiske øvingar:

  • teknikkar for avspenning og oppmerksomheit
  • kartlegging av kva som skapar stress og korleis handtere det
  • korleis bruke stresset som ein ressurs

Kursholdar: Ruth Velsvik
Varigheit: 3 timar
Kurset er gratis for studentar som betalar semesteravgift. Ikkje meldt forfall vil belastast med kr 300.