Stressmeistring - digitalt kurs

Her får du ei innføring i å forstå fenomenet stress. Du lærer metodar som kan bidra til at du redusere stress og tåler stress betre.

Kurset introduserer deg for ei rekke praktiske øvingar:

  • Teknikkar og framgongsmåtar for avspenning, oppmerksomheit og problemløysing
  • Individuell kartlegging av kva som skapar stress,  ro og restitusjon
  • Bruke stress som ein ressurs

DATO/TID/STAD

Tysdag 23.02 kl. 13:15-16:00
Digitalt kurs, du mottek lenke til pålogging i forkant av kurset.

Kurset går over 3 timar der kurshalder er Ruth Velsvik (ruth.velsvik@sammen.no)

Våre kurs er gratis for studentar som betalar semesteravgift til Saman.

Ved påmelding mottek du ein automatisk bekreftelse på SMS og e-post.

Kursa har ofte venteliste, så dersom du blir hindra i å møte, meld deg av så snart som mogleg, slik at ein annan student kan overta plassen! Avmelding må skje seinast innan kl. 15:00 2 dagar før kursdato. Ikkje meldt forfall belastast med eit gebyr på kr. 300,-.