LinkedIn - digitalt kurs

LinkedIn har drøyt 1,2 millionar profilar i Noreg og over 550 millionar profilar på verdsbasis.

På LinkedIn kan du knytte kontaktar, bygge nettverk og finne ledige stillingar. 

På webinaret vil du mellom anna få tips om

  • Korleis lage ein god LinkedIn-profil ?
  • Korleis gjere deg attraktiv og komme i kontakt med bedrifter?
  • Korleis bruke LinkedIn til nettverksbygging/relasjonsbygging?

Du får også praktiske, nyttige triks og tips for best mogleg utbytte av ein LinkedIn-profil.

Kurset er retta mot deg som ikkje har nytta LinkedIn så mykje tidligare, og som ynskjer ein rask innføring. Det er ein fordel at du har oppretta ein LinkedIn-profil før webinaret.

Tidspunkt:

20. januar kl. 13:00-14:00

17. februar kl. 13:00-14:00

17. mars kl. 13:00-14:00

21. april kl. 13:00-14:00

19. mai kl. 13:00-14:00

Kursholder: Idar Nestaas

Webinaret holdes på Zoom. Påmeldte får informasjon om pålogging i forkant av kurset.