Intervjutrening - digitalt kurs

Dei fleste jobbintervju føregår no digitalt. Det kan vere uvant og by på nye utfordringar. På vårt digitale intervjutreningskurs får du sjansen til å øve før det verkeleg gjeld.

På grunn av COVID-19 situasjonen i Norge vil dei fleste jobbintervju framover føregå digitalt (via videolink). Kurset gir deg moglegheit til å øve på ein digital intervjusituasjon, med erfarne rettleiarar frå Karrieresenteret. Deltakarane blir delt inn i grupper med tre studentar og éin intervjuar. Når du sjølv ikkje blir intervjua, vil du kunne sjå intervjua av dei to andre i gruppa.

Kurset inneheld:

  • Innleiing om kva som er viktig på intervju, som oppvarming før sjølve intervjuet

  • Øving i grupper på tre studentar med ein intervjuar

  • Evaluering og tilbakemelding

Ved påmelding må du laste opp CV og ein aktuell stillingsannonse, begge i PDF eller Word-format. Me bruker desse som utgangspunkt for intervjuet.


Kurset holdast digitalt via videolink. Du blir kontakta i forkant av kurset for meir informasjon.

Kurskoordinator: Idar Nestaas


Kurset er gratis for studentar som betalar semesteravgift. Ikkje meldt forfall vil bli bleasta med kr 300.