Karriererettleiing

Inntil vidare tilbyr vi nå digital karriererettleiing med rettleiarane våre i Bergen.

For å nytta karrieresenteret til Saman må du vere student og ha betalt semesteravgift.

I ein karriererettleiingstime hjå Saman treff du karriererettleiarar som er interesserte i kven du er, kva du kan og kva du vil.

Vanlege spørsmål

  • Kva kan eg bruke utdanninga mi til?
  • Kva jobbmoglegheiter har eg?
  • Kvar finn eg relevante jobber?
  • Eg veit ikkje om eg har vald riktig utdanning
  • Kva kompetanse har eg, eigentleg?

Dette kan andre hjelpe deg med

  • Har du spørsmål om opptak, poengberegning o.l., bør du snakke med en studierettleiar ved lærestedet ditt.
  • Har du spørsmål om studiar i utlandet, kan du kontakte organisasjonen ANSA.
  • Er du ikkje student, anbefaler vi Karriere Vestland som er eit gratis tilbod for alle over 19 år.