Helsestasjon for unge vaksne

Hafstadvegen 42

Opningstider 

Tysdag 14:00-17:30

Helsestasjonen er ei gratisteneste som kan hjelpa deg med spørsmål og problemstillingar kring seksuell helse. Det kan mellom anna gjelda leging, prevensjon, testing for seksuelt overførbare sjukdommar, abort, graviditet og mykje meir.