Tannlege

I Sogn og Fjordane har me ikkje eigne tannleger, men du kan få stønad til naudsynt tannbehandling gjennom vårt Helsefond. Informasjon om helsefondet finn du her.

Det er fleire tannlegar i Førde. Nokre av desse gir rabatt til studentar, spør den aktuelle tannklinikken om akkurat dei tilbyr studentrabatt.  

Yngre enn 20 år?

Viss du fyller 20 år i inneværende år eller er yngre kan du gå til offentleg tannlege og berre betale ein eigenandel på 25%. Dette vil vere det billegaste alternativet for deg.