Lege

Førde legesenter
Det er kanskje ikkje så ofte ein treng å gå til lege, men når du først treng det kan det vere greitt å få time innanfor rimeleg tid.

Som student kan det difor vera lurt å få deg fastlege på studiestaden din. Då vil du raskare kunne få deg time hjå lege sjølv om det ikkje skulle gjelda noko akutt.

Førde Legesenter når du på 57 72 21 50.

Byte fastlege gjer du ved å logga deg inn med BankID hjå Helsenorge.