Psykolog

Søke stønad for behandling hjå psykolog?

Alle søknadar vert behandla j.f. våre generelle rammer og vilkår.   

Dette kan du søka om stønad for

Alle eigenandelar for psykolog som vert registrert under eigenandelstak 1 hjå helsenorge.no kan du søka stønad for.  

Så mykje kan du få attende

Du kan få stønad for heile beløpet inntil innvilga frikort, som for 
eigenandelstak 1 i 2018 er kr 2258. 
 

Dette må leggas ved søknaden

Bevis på betalt semesteravgift for semesteret behandlingane er utført.
Utskrift av registrerte eigenandelar for eigenandelstak 1 frå Helsenorge.no. 
OBS! Ved behandling hjå poliklinikk må det i tillegg dokumenterast at dette gjeld poliklinikk for psykisk helse/DPS anten i form av kvitteringar eller utskrift av timane hjå poliklinikken.