Tannskade

Søke stønad for behandling for tannskade ved ulukke?

Alle søknadar vert behandla j.f. våre generelle rammer og vilkår.  

Dette kan du søka om stønad for

Ved behandling hjå kiropraktor/manuellterapeut vert det godkjend behandling på grunnlag av fysikalske plagar eller skade.

Så mykje kan du få attende

Du kan få stønad for heile beløpet inntil maksgrensa per studieår j.f. Helsefondets generelle rammer og vilkår.
Er ikkje eigenandelen for hesefondet gjeldande semester allereie dekka 
vert denne trekt frå før utbetaling.

Dette må leggas ved søknaden

  • Bevis på betalt semesteravgift for semesteret behandlingane er utført.
  • Kvittering med behandlingsdato og betalt beløp for kver behandling.
  • Eit skriv frå behandlar om behovet for behandling og kva behandling som er nytta.