Råd & Helse

Saman råd og helse er her for deg. Du treng ikkje gå med problem eller vanskelege spørsmål aleine. Av og til treng me råd, veiledning eller hjelp til å meistre ulike delar av livet best mogleg. Som student finn du her ressursar du kan nytte for å få veiledning. Alle våre tenester er gratis. Me er mange som vil hjelpe deg.