Brukerundersøkinga 2019

Undersøkinga er sendt ut til over 15 000 studentar på Vestlandet.

Vi jobbar kvar dag med å gjera tenestane og produkta våre endå betre, og har sendt ut ei brukarundersøking til omlag 15 000 studentar på Vestlandet. Tilbakemeldingar frå studentane er utruleg viktig for oss! Det er den beste målestokken på kva vi gjer godt og kva vi framover kan gjere annleis. Undersøkinga er anonym og tar omlag 5-6 minutter å gjennomføre. 

Ved å svara på undersøkinga blir ein også med i trekninga av ti gåvekort frå Saman!

Nokon vil få tilsendt undersøkinga på både skuleadresse og privatadresse, men ein treng berre å svare på den éin gong.  

Tusen takk for hjelpa!