TV ogWi-Fi

Du kan nytta det same trådlause nettet både på campus og i Saman sine bustader.

Wi-Fi

For å logge deg på internett gjennom nettverkskontakten du finn på hybelen brukar du same brukarnamnet og passordet som på høgskulen. For å kople seg på det trådlause nettverket koplar du deg til nettverket Sisof med nøkkel sisof6800 for så å logga på med brukarnamn og passord frå høgskulen.

Har du TV?

Saman vil minne om at det er du som leigebuar som er ansvarleg for å betale tv-lisens (kringkastingsavgifta) for eige apparat. Har du kjøpt tv eller teke med deg fjernsyn heimanfrå skal det betalast lisens for apparatet. Kontrollørar frå NRK har rundar og sjekkar dette. Saman betaler berre lisens for sine eigne apparat.

https://www.nrk.no/lisens/betalingsplikt-1.11584664