Wi-Fi

Slik koplar du deg til Wi-Fi på våre bustadar.

Wi-Fi

For å få tilgang koplar du deg til det trådlause nettverket "Saman" med passord "Saman2019". Du får då tilgang til å opprette ein personleg brukar.

For at brukaren skal verte godkjent må brukarnamnet vere slik; [hybelnummer]-[Fornamn og Etternamn]. Til dømes "83-KariJohansen".

NB! Det kan ta inntil 1 dag før brukaren vert godkjend og aktivert. 

Andre einingar

Ønskjer du å kople til andre einingar som smart-TV, spelekonsoll, AppleTV eller Chromecast?

Då kan du sende MAC-adressa til eininga på e-post til bustad.forde@sammen.no slik at me får godkjend den opp mot nettverket.

Sletting av brukarar

Alle brukarar vert sletta 31. juli og 31. desember. Så etter desse datoane må alle oppretta nye brukarar.