Vieåsen

Vieåsen
I Vieåsen ligg alle Saman sine studentbustader i Førde. I tillegg til Tervatunet 1 B og Hamretunet 14-18  finn du 8 hybelhus med i alt 80 hyblar.

Bustadhusa

Bregnetunet 4
Hamretunet 13
Midtåstunet 1
Myratunet 1
Skaratunet 13
Symretunet 13
Tervatunet 1 A
Ytreåsetunet 5

Postadresse

[Namn] 
[Bustadadresse] - Hybel [Romnr] 
6812 Førde

Døme:
Ola Nordmann
Skaratunet 13 - Hybel 064
6812 Førde

Post

Du finn postkasse for bygget på postkassestativet ute.

Brannalarm

Det er viktig at du set deg inn i branninstruksen for bustaden din slik at du veit kva du skal gjere viss alarmen går. 

OBS! Kontroller alltid om det er ein reell alarm for du avstiller.

Parkering

Som leigebuar hjå Saman står du fritt til å nytta dei parkeringsplassane som høyrer til det tunet du bur på. 

Her finn du også meir generell informasjon for våre leigebuarar.

Førde studentbolig
For fleire bilete av studentbustadane sjå bo.sammen.no