Vaskerom

Vaske klede? Alle bustadhusa har vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel.

Desse kan du nytta fritt som leigebuar hjå Saman.

Hugs å tømma maskina i rimeleg tid etter den er ferdig slik at den er klar til neste leigebuar som ønskjer å nytta ho.

OBS! Dette gjeld ikkje leilegheitene på Hamretunet, men der er det mogleg å kople til eiga vaskemakin og tørketrommel etter avtale med vaktmeistar.