Tervatunet 1B

Tervatunet 1
Tervatunet 1 B er eit tun med 20 hyblar fordelt på to 2-etasjes hus. Saman sine nyaste hyblar i Førde.

Postadresse

[Namn] 
Tervatunet 1B - [Romnr] 
6812 Førde

Døme:
Ola Nordmann
Tervatunet 1B 21
6812 Førde

Post

Du finn postkasse på postkassestativet ute


Bod

Boden er inne, same etasje som du bur i. Dette er felles bod for dei i etasjen. 

NB! Boden må tømmes ved utflytting.

Brannalarm

Det er viktig at du set deg inn i branninstruksen for bustaden din slik at du veit kva du skal gjere viss alarmen går. Den kan du laste ned her.

OBS! Kontroller alltid om det er ein reell alarm for du avstiller.

Parkering


Som leigebuar hjå Saman står du fritt til å nytta dei parkeringsplassane som høyrer til det tunet du bur på. 

Syklar

Sykkelparkering for bustadane er ute. Hugs å merk sykkelen din med romnummer, umerka syklar blir fjerna. Oppbevaring på eige ansvar.

Her finn du også meir generell informasjon for våre leigebuarar.

Tervatunet 1B, Førde studentboligTervatunet 1B.
For fleire bilete av studentbustaden sjå bo.sammen.no