Søke bustad

Slik søker du studentbustad

Kven kan søke?
Alle som er studentar eller som søker om å bli studentar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) sine utdanningar i Sogn og Fjordane, som har fylt 18 år kan søke om studentbustad i Sogndal og Førde. Andre studenter kan også søke, men vil ikkje bli prioritert. 

Du kan lese meir om dette i vårt tildelingsreglement.

Søknadsfrist
Søknadsfrist om du ønsker studentbustad frå 1. august 2019 er 15. april med påfølgande hovudtildeling. Etter dette vert ledige bustader tildelt fortløpande. 

Slik søker du

Gå inn på https://bo.sammen.no/login for å logge deg inn på Min side. Er du ikkje registrert frå før må du opprette ny konto først.

Gå inn på søk/søk bolig og registrer ønskene dine. Her vil du få opp ulike val av ventelister å søke i.

Treng du bustad frå studiestart må du søke i venteliste som heiter 'Førde - 1.August' for å bli med i hovudtildelinga.

Søknadsbehandling
Så snart du har sendt inn søknad vil du få ei oversikt på Min side. Du kan følge status på søknaden din ved å logge deg inn på Min side

"Tilbud" betyr at vi har sendt ein leigeavtale på e-post som må signerast  innan akseptfristen.

OBS! Hugs at leigeavtalen ikkje er gyldig utan betalt depositum. Så pass på at du betalar depositumet ditt innan fristen.

Tildeling av bustad
Hovudtildeling av bustader med kontrakt frå august, vi startar å sende ut leigeavtalar frå 23. april. Resten av året sender vi ut leigeavtalane fortløpande.

Dersom vi kan oppfylle ønsket ditt om studentbustad finn du leieavtalen din på Min side. Du vil få melding på e-post/SMS om dette. For å takke ja til tilbodet må du signere i eGreement med Bank-ID, mobilnummer eller manuelt. Må du signere på papir returnere signert leigeavtale per e-post til post.sfj@sammen.no innan svarfristen i kontrakten. Takkar du nei til tilbodet blir søknaden din sletta.

Eg veit ikkje om eg får studieplass til hausten
Du kan likevel søke og eventuelt takke nei til tilbodet etter følgjande reglar viss du ikkje får/har takka nei til studieplass (gjeld berre leigeavtalar frå 1. august):

  • Dersom du gir beskjed før 25. juli vil vi løyse deg frå avtalen og returnere depositum så fort som råd.
  • Seier du opp avtalen etter 25. juli vil det bli behandla som ei ordinær oppseiing etter vilkår jf. leigeavtalen § 2.

Melding om kansellering må sendast skrifteig til post.sfj@sammen.no.

Spesielle tilfelle
Dersom du treng eit spesielt bu-miljø eller ein tilrettelagt bu-situasjon er det viktig at Saman får beskjed om dette før søknadsfristen. Send dokumentasjon om dette til post.sfj@sammen.no samstundes som du sender søknaden.

Studentbustader for funksjonshemma
Vi tilbyr tilrettelagte studentbustader til funksjonshemma. I Førde finn du desse i Hamretunet.

Barn
Dersom du har eller ventar barn kan du søke familiebustad. Vi har familiebustader i Hamretunet.

Husdyr
Dyrehald er ikkje tillate. Unntak vert gjort for førarhundar.

Kommunikasjon om studentbustad skjer gjennom SMS og e-post. Det er difor viktig at du sjekkar at e-post frå Saman ikkje hamnar i spam-mappa di. Gjer den det er det viktig at du endrar innstillingane dine slik at vi blir ein 'godkjent avsendar'.